Vi accepterar betalning med swish
date

Mån till sätta
24*7

Methadol

Methadol

Kategori : Opioider

Pris : SEK(kr) 20.37

köp Methadol online

En kraftfull syntetisk smärtstillande metadon fungerar som en komplett μ-opioidreceptor (MOR) och antagonist i receptorerna för N-metyl-d-aspartat (NMDA). Som en fullständig MOR-agonist imiterar metadon kroppens naturliga effekter genom att släppa neurotransmittorer som är involverade i smärtöverföring. Dessutom har metadon en minskad risk för neuroutvecklingstoxicitet än andra mediciner (på grund av avsaknad av aktiv metabolit), en begränsad förekomst av njursvikt, god biokompatibilitet, låga kostnader och en långvarig operationstid.

Hur fungerar det?

Metadon tillhandahålls som en tablett, en spridbar (flytande) tablett, en flytande lösning och en oral lösning med en koncentration av koncentrerat innehåll. Metadon kan användas för att lindra smärta var 8 till 12 timmar. Om du använder metadon i ditt behandlingsprogram föreskriver du rätt doseringsschema för din läkare. Följ anvisningarna på läkemedelsetiketten noggrant och berätta för din läkare eller farmaceut vad du inte kan förstå. När du riktar dig, ta metadon.

Var används metadol?

Hos personer som förväntas ha långvarigt behov av smärtmedicinering och som inte kan behandlas med någon annan medicin, används metadon för behandling av svår smärta. Inom en undergrupp av läkemedel klassificeras metadon som opiat smärtstillande medel. Metadon förhindrar smärta genom att modifiera hjärnans och nervsystemets respons på smärta. Det hjälper till att behandla människor som är beroende av opiatdroger genom att ha liknande effekter och undvika tecken på tillbakadragande hos personer som undviker att ta opiatmedicin.

Vad är dosmängden?

Tugga eller svälja inte innan du blandar tabletten i en vätska om du använder den dispergerbara tabletten. I minst 120 ml vatten (4 uns), apelsinjuice, Tang, kool-hjälp citrus- eller citrusfruktsdrycker eller en drink för att lösa upp, placera tabletten eller delen av tabletten. Drick omedelbart hela blandningen. Om det finns kvar några tabletter i koppen, lägg till lite vätska i koppen och drick allt detta. Denna blandning efter att du dricker.

Läkaren kommer att ändra metadondosen under återhämtningen. Du kan minska doseringen eller informera läkaren att du tar metadon mindre ofta under behandlingen. När du har smärta under proceduren kan din läkare öka din dos eller förskriva ytterligare mediciner för att hantera din smärta. Diskutera hur du reagerar när du får diagnosen metadon. Ta inte extra doser metadon eller metadon förrän det är planerat, även om du har ont.

Undvik inte substansbruk genom att rådfråga din läkare. Läkaren vill troligtvis öka doseringen långsamt. Du kan uppleva abstinenssymtom som rost, tröga ögon, rinnande näsa, jäst, frossa, muskelsmärta, utbredda pupiller i mitten av ögat, irritabilitet, ångest, ryggsmärta, knäsmärta, trötthet, magkramper, sömnsvårigheter, illamående, nedsatt aptit, kräkningar eller diarré när du plötsligt slutar att ta metadonen.

Varifrån kan du köpa Methadol online?

du måste leta efter en plats där du kan beställa Methadol online utan recept. Här gör RX Mediciner din uppgift lätt genom att beställa den online och få den levererad hemma.

Fråga nu
alla kategorier Senaste produkterna
Relaterade produkter