date

Mån till sätta
24*7

Stilnox 10 mg

Stilnox 10 mg

Kategori : Antibiotika

Pris : SEK(kr) 18.5

Stilnox 10mg:- STILNOX används för att starta och styra sömn hos dem med sömnproblemet, även kallad sömnproblem. Stilnox innehåller en lösning som kallas zolpidemtartrat. Stilnox fungerar genom att fungera på hjärnan för att du ska kunna sova.

Indikationer:-STILNOX rekommenderas för exakt behandling av sömnstörningar hos vuxna. STILNOX fungerar genom att binda till vissa platser i sinnet som ger vila.

Hur man tar:- Intag av STILNOX beror på läkemedelssituationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med att fråga specialist om de droger du använder. För att minska risken för symtom kan en specialist vägleda dig för att börja ta STILNOX vid en låg dos och stegvis stegdos.

Försiktighetsåtgärder:- Innan du använder STILNOX, fråga specialist om du är överkänslig mot det eller inte. STILNOX kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka ogynnsamt överkänsliga svar eller olika problem. Fråga specialisten för ytterligare information. Försök att inte ta det om du är gravid. Försök att inte erbjuda STILNOX till barn.

Fråga nu
alla kategorier Senaste produkterna
Relaterade produkter